کاربرد فیلتر پرس در فاضلاب شهری

تصویر دستگاه فیلتر پرس ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا

در این مقاله به بررسی کاربرد فیلتر پرس در فاضلاب شهری می پردازیم… معمولا لجنهای شهری دارای مواد سمی مانند فلزات سنگین، اسید و … نبوده ولی دارای ویسکوریته بالایی هستند.

کاربردهای فیلتر پرس

Picture of Automatic robot filter press 100 machine

کاربردهای فیلتر پرس ها دارای دامنه بسیار وسیعی است؛ از آبگیری دوغاب ( اسلاری ) باقیمانده در معادن تا تصفیه پلاسمای خون. در ایران براساس قانون و برای حفظ محیط زیست، تمام معادن باید دوغاب باقیمانده تولید را آبگیری کرده و گل تقریبا خشک شده را در طبیعت رها کنند.