کاربرد فیلتر پرس در فاضلاب شهری

تصویر دستگاه فیلتر پرس ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا

در این مقاله به بررسی کاربرد فیلتر پرس در فاضلاب شهری می پردازیم… معمولا لجنهای شهری دارای مواد سمی مانند فلزات سنگین، اسید و … نبوده ولی دارای ویسکوریته بالایی هستند.