زنجان - شهرک صنعتی نوآوران

صافی سازان صفا تولید کننده فیلتر پرس

برچسب: مقاله فیلترپرس

Picture of Automatic robot filter press 100 machine

کاربردهای فیلتر پرس

کاربردهای فیلتر پرس ها دارای دامنه بسیار وسیعی است؛ از آبگیری دوغاب ( اسلاری ) باقیمانده در معادن تا تصفیه پلاسمای خون. در ایران براساس قانون و برای حفظ محیط زیست، تمام معادن باید دوغاب باقیمانده تولید را آبگیری کرده و گل تقریبا خشک شده را در طبیعت رها کنند.

مطالعه بیشتر »