دستگاه فیلتر پرس100 - صافی سازان صفا

قیمت فیلترپرس تمام اتوماتیک