دستگاه فیلترپرس 60 | دستگاه فیلتر پرس کوچ

Picture of Filter Press 60 Machine Manufactured by Safi Sazan Safa Company

دستگاه فیلترپرس 60  محصول شرکت صافی سازان صفا در گروه دستگاه های صنعتی و نیمه صنعتی قرار دارد. از نظر اندازه، کوچکترین مدل در این گروه است. موارد استفاده فیلترپرس 60 محصول شرکت صافی سازان صفا از فیلتر پرس 60  عموماً در مصارف صنعتی و نیمه صنعتی با مقیاس کوچک و خطوطِ باحداکثر سطح فیلتراسیون20 متر […]