زنجان - شهرک صنعتی نوآوران

صافی سازان صفا تولید کننده فیلتر پرس

برچسب: دستگاه فیلتر پرس هیدرولیک (نیمه اتومات)