صفحه فیلترپرس 80 گرد تولید شرکت صافی سازان صفا

صفحه فیلترپرس 80 دور تولیدی شرکت پالایشگاه صفا سخت و از پلی پروپیلن ساخته شده است. 80 دور کیک در فضای بین این صفحات روی صفحه فیلتر پرس تشکیل می شود. کیک حاصل تقریباً 60-70٪ جذب آب دارد که به ویژگی های دوغاب ورودی و فشار تغذیه بستگی دارد. (ضخامت کیک تقریباً 30-40 میلی متر است). صفحه فیلتر پرس 80 دور به دلیل حجم کیک نسبتا کم و ابعاد متوسط ​​در دستگاه های فیلترپرس نیمه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

تصویر صفحه فیلتر پرس 80 گرد تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر صفحه فیلتر پرس 80 گرد تولید شرکت صافی سازان صفا

نحوه عملکرد صفحه نمایش فیلتر پرس 80 دور بر روی دستگاه

چرخه کاری دستگاه های فیلتر پرس تولید شده با این نوع صفحات به گونه ای است که جک هیدرولیک متصل به صفحه متحرک صفحات فیلتر پرس را کاملاً آب بندی می کند. در این حالت سوسپانسیون به داخل فیلتر پرس فشار داده می شود و به شکاف بین صفحات، مایع از پارچه فیلتر پرس عبور می کند، سپس ذرات جامد از مایع جدا شده و کیک تشکیل می شود. سپس ورود دوغاب قطع شده و پلیت ها از یکدیگر جدا شده و کیک تخلیه شده و مجددا مراحل قبلی تکرار می شود. در تصویر زیر مشخصات کامل فیلتر پرس 80 دور در اختیار مشتریان و محققین عزیز قرار گرفته است.

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 80 گرد تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 80 گرد تولید شرکت صافی سازان صفا
Picture of filter press round plate 80 manufactured by Safi Sazan Safa Company