صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا

صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا سخت بوده و از پلي پروپيلن ساخته مي شود. در صفحه فیلترپرس 120 كيك در فضاي موجود بين اين صفحات تشكيل مي شود. كيك به وجود آمده، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آبگيري مي شود كه اين درصد آبگيري بستگي به مشخصات دوغاب ورودي و فشار تغذيه دارد. ( ضخامت كيك تقریبا ۴۰-۳۰ ميليمتر مي باشد). صفحه فیلترپرس 120 باتوجه به حجم کیک و ابعاد در رده دستگاه های فیلترپرس صنعتی استفاده می شود.

تصویر صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا

نحوه کارکرد صفحه فیلترپرس 120در دستگاه

سيكل كاري در دستگاه های فيلتر پرسی كه با اين نوع صفحات ساخته مي شوند، بدين صورت است كه، جك هيدروليك كه به صفحه متحرك متصل است، صفحات دستگاه فيلتر پرس را به صورت كاملا آب‌بندي نگه می‌دارد. در اين حالت، دوغاب با فشار وارد فيلتر پرس شده و در فضاي بين صفحات، مایع از بین پارچه فیلتر پرس عبور کرده سپس، ذرات جامد از مايع جدا شده و كيك تشكيل مي‌شود. سپس، ورود دوغاب قطع شده و صفحات از يكديگر جدا شده و كيك تخلیه می‌شود و مراحل فوق دوباره تكرار مي‌شود. در تصویر زیر مشخصات کامل صفحه فیلترپرس 120 در اختیار مشتریان گرامی و محققین عزیز قرار می گیرد.

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 120 تولید شرکت صافی سازان صفا
Picture of filter press plate 120 manufactured by Safi Sazan Safa Company