صفحه فیلترپرس 60 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا

صفحه فیلترپرس 60 ممبران تولید توسط صافی سازان صفا با کیفیت و قیمت مناسب ارائه می گردد.

صفحه فیلترپرس 60 ممبران

صفحه فیلترپرس 60 ممبران با میزان خشكي %90 (بسته به نوع كيك) به دليل درصد بالاي خشكي، كيك به صفحات نمي‌چسبد.

تصویر صفحه فیلتر پرس 60 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر صفحه فیلتر پرس 60 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا

مشخصات فنی صفحه فیلترپرس 60 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا:

تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 60 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا
تصویر جدول اطلاعات صفحه فیلتر پرس 60 ممبران تولید شرکت صافی سازان صفا
Picture of filter press membrane plate 60 manufactured by Safi Sazan Safa Company