زنجان - شهرک صنعتی نوآوران

لوح های تقدیر ...

شرکت صافی سازان صفا

یادبود واحد نمونه صنعتی 1397
یاد بود جشنوار خوارزمی صافی سازان صفا تولید کننده فیلترپرس

کارخانه انواع مدل دستگاه فیلتر پرس

مجوزها و لوح های تقدیر صافی سازان صفا

بزرگترین افتخار و لوح های تقدیر ما، رضایت مشتریان ماست. شرکت صافی سازان صفا همواره تلاش نموده تا پاسخگوی نیاز مشتریان در زمینه فیلتراسیون باشد.

safi sazan safa

لوح های تقدیر صافی سازان صفا تولید کننده فیلتر پرس

یادبود واحد نمونه صنعتی 1397

یاد بود جشنوار خوارزمی صافی سازان صفا تولید کننده فیلترپرس

لوح واحد نمونه صنعتی 1397

تقدیرنامه شرکت کانه آرایی آریا

لوح واحد نمونه صنعتی 1401

یادبود واحد نمونه صنعتی 1401

تقدیرنامه دانشگاه فنی و حرفه ای

لوح تقدیر بانک ملی

لوح سپاس شرکت آرافن نائین

تقدیرنامه شرکت شمش روی میهن

لوح سپاس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1400

لوح سپاس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1399

مجوز نمایندگی معمولی جینگ جین

مجوز نمایندگی معمولی جینگ جین

گواهینامه ISO شرکت صافی سازان صفا

ISO - CE
ISO10002-2018
ISO9001-2015
Previous slide
Next slide